Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Friday, 20/05/2022 - 08:42|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020 "KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO"

Kế hoạch tháng 2/2018


 

UBND HUYỆN LONG PHÚ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Số: 76/KH-PGDĐT

              Long Phú, ngày 06 tháng 02 năm 2018

                                                                      

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 02 năm 2018

                                                   

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

PHÂN CÔNG

 

 

          1. Đối với Phòng GD:

 

 

01

Chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhân kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỉ niệm 170 năm ngày ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” (27/2/1848-27/2/2018)

Tuần 1

 

Tổ NV

 

 

 

02

Tổ chức Hội khoẻ Phù đổng cấp huyện cấp THCS năm học 2017-2018 (có kế hoạch riêng và thông báo cho các trường)

Tuần 1

01/02/2018

Tổ NV

 

 

03

Dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018 do Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức

Tuần 2

10/02/2018

Khải

04

Chỉ đạo cơ sở phân công trực Tết và nghỉ Tết Mậu Tuất

Tuần 2&3

14-20/02/2018

LĐ+TổNV

05

Chỉ đạo cơ sở ổn định hoạt động, nề nếp dạy và học của nhà trường sau Tết Mậu Tuất

Tuần 4

21/02/2018

LĐ+TổNV

06

Tổ chức kiểm tra nắm tình hình các trường MG, TH, THCS  sau Tết Mậu Tuất

Tuần 4

LĐ+TổNV

07

Chỉ đạo thực hiện chương trình từ tuần lễ 22 đến tuần lễ 24 đối với mầm non, tiểu học và từ tuần lễ 23 đến tuần lễ 25 đối với trung học cơ sở

Trong tháng

Tổ NV

08

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2018, kế hoạch đào tạo và công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 Lập hồ sơ nâng lương quí I/2018 cho cán bộ, giáo viên

Trong tháng

Đúng

09

Xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2017 đối với các đơn vị trực thuộc

Trong tháng

Hải

10

Tiếp tục chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác vận động và duy trì sỉ số học sinh ra lớp, công tác bồi dưỡng học sinh yếu kém

Trong tháng

Tổ NV

11

Tiếp tục thực hiện công tác PCMN trẻ 5 tuổi, CMC, PCGDTH đúng độ tuổi, PCGDTHCS và công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Trong tháng

LĐ+TổNV

12

Chỉ đạo các trường đẩy mạnh việc quản lý và tổ chức thực hiện hồ sơ sổ sách của nhà trường-giáo viên; hoạt động và nề nếp dạy-học; công tác dự giờ, hội giảng, thao giảng, tổ chức hội nghị chuyên đề

Trong tháng

Tổ NV

13

Tham gia giám sát tình hình xây dựng cơ sở vật chất trường học thuộc các Chương trình, Dự án đang triển khai trên địa bàn huyện

Trong tháng

Tổ NV

 

     II. Đối với Trường:

 

 

01

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và sinh hoạt ngoại khoá nhân kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỉ niệm 170 năm ngày ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” (27/2/1848-27/2/2018)

Tuần 1

 

 

 

 

HT+ĐT+Giáo viên

 

 

 

02

Tham dự Hội khoẻ Phù đổng cấp huyện cấp THCS năm học 2017-2018 theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tuần 1

01/02/2018  

 

03

Đưa học sinh dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018 theo kế hoạch của Sở Giáo dục-Đào tạo

    + Sáng 10/02/2018: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán 8, Toán 9, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Lịch sử, Tin học, Khmer ngữ

    + Địa điểm thi: Trường THPT Hoàng Diệu, Số 1, đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng

    + Tập trung khai mạc: 6 giờ 30 ngày 10/02/2018

    + Mang theo thẻ dự thi của học sinh theo mẫu Sở GD-ĐT quy định

Tuần 2

6 giờ 30

10/02/218

GV, HS được triệu tập

04

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa Mừng Đảng, Mừng Xuân trước và sau Tết Mậu Tuất

Tuần 2&3

LĐ+Đoàn thể

Trường

05

Tổ chức cho giáo viên, học sinh nghỉ Tết Mậu Tuất. Phân công người trực trường trong thời gian nghỉ Tết và báo cáo danh sách về Phòng. Đảm bảo trật tự, an ninh, không để xãy ra trộm cắp, hỏa hoạn tại đơn vị

    + Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên

    + Học sinh

Tuần 2&3

 

 

 

 

14/02-20/02/2018

10/02-20/02/2018

LĐ trường

06

Ổn định hoạt động, nề nếp dạy và học của nhà trường sau Tết Mậu Tuất

Tuần 4

21/02/2018

LĐ trường+GV

07

Tổ chức thực hiện chương trình từ tuần lễ 22 đến tuần lễ 24 đối với mầm non, tiểu học:

    + Tuần 22: 29/01/2018-03/02/2018

    + Tuần 23: 05/02/2018-09/02/2018 

    + Tuần 24: 21/02/2018-24/02/2018

Tổ chức thực hiện chương trình từ tuần lễ 23 đến tuần lễ 25 đối với trung học cơ sở

    + Tuần 23: 29/01/2018-03/02/2018

    + Tuần 24: 05/02/2018-09/02/2018 

    + Tuần 25: 21/02/2018-24/02/2018

Trong tháng

Hiệu trưởng

08

Tiếp tục thực hiện công tác PCMN trẻ 5 tuổi, CMC, PCGDTH đúng độ tuổi, PCGDTHCS và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Trong tháng

Hiệu trưởng

09

Thực hiện tốt việc vận động, duy trì sỉ số học sinh ra lớp, đặc biệt sau Tết Mậu Tuất và tổ chức bồi dưỡng học sinh yếu kém

Trong tháng

Hiệu trưởng

10

Đẩy mạnh việc quản lý và tổ chức thực hiện hồ sơ sổ sách của nhà trường-giáo viên; hoạt động và nề nếp dạy-học; công tác dự giờ, hội giảng, thao giảng, tổ chức hội nghị chuyên đề

Trong tháng

LĐ Trường +

Tổ Khối trường chuyên môn

11

Tham gia giám sát tình hình xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học thuộc các Chương trình, Dự án đang triển khai tại trường (nếu có)

Trong tháng

LĐ Trường

 

Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

    - Sở Giáo dục và Đào tạo;                                                     

    - Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, UBND, HĐND;

      - Các trường MN, MG, TH, THCS;                                 

      - Lưu VT, NV.                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                        Trần Mạnh Thùy Trang

 

 

 

 


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh