Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Friday, 20/05/2022 - 09:11|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020 "KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO"

Kế hoạch tháng 4/2018


UBND HUYỆN LONG PHÚ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 211/KH-PGDĐT

Long Phú, ngày 02 tháng 4 năm 2018

                                                                                                                                                                                                    

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 4 năm 2018

                                                   

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

PHÂN CÔNG

 

     I. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

01

Chỉ đạo cơ sở sinh hoạt ngoại khoá, tuyên truyền giáo dục nhân kỉ niệm 43 năm ngày đất nước thống nhất 30.4 và ngày Quốc tế lao động 1.5

Tuần 1

LĐ, CĐ, Tổ NV

02

Tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Sinh học ở các trường THCS

Tuần 1

06/4/2018

Tổ NV

03

Tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng tháng 4/2018

Tuần 2

09/4/2018

LĐ +TổNV

04

Tổ chức kiểm tra chuyên đề các trường MG, TH, THCS (có kế hoạch riêng và thông báo cho các trường)

Tuần 2&3

LĐ +Tổ NV

05

Hướng dẫn các trường có giáo viên và học sinh người dân tộc nghỉ tết Chôl Chnăm Thmây

Tuần 3

14-16/4/2018

LĐ + Tổ NV

06

Đưa cán bộ, giáo viên tham dự các Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn học trong trường THCS tại Phòng GDĐT: Mỹ Tú, Vĩnh Châu, Cù Lao Dung

Trong tháng

LĐ +TổNV

07

Tổ chức chấm chọn sản phẩm của học sinh tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Trong tháng

BTC Cuộc thi +TổNV

08

Chỉ đạo cơ sở ôn tập, bồi dưỡng, chuẩn bị kiến thức cho học sinh dự kiểm tra học kỳ II

Trong tháng

Tổ NV

09

Chỉ đạo thực hiện chương trình từ tuần lễ 30 đến tuần lễ 33 đối với mầm non, tiểu học và từ tuần lễ 31 đến tuần lễ 34 đối với trung học cơ sở

Trong tháng

Tổ NV

10

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV, CBQL trong hè 2018. Hướng dẫn thủ tục và nhận hồ sơ thuyên chuyển hè 2018. Dự kiến kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp và nhu cầu GV năm học 2018-2019

Trong tháng

LĐ, Vàng

Tổ NV

11

Tổ chức triển khai và thực hiện công tác tuyển sinh năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT

Trong tháng

LĐ + Vàng

12

Chỉ đạo cơ sở tiếp tục thực hiện công tác XMC- PCGDTH đúng độ tuổi,  PCGDTHCS, PCMN trẻ 5 tuổi  và công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Trong tháng

LĐ, CB Phòng

13

Chỉ đạo cơ sở tiếp tục thực hiện công tác duy trì sĩ số học sinh ra lớp và bồi dưỡng học sinh yếu kém

Trong tháng

Tổ NV

14

Lập hồ sơ nâng lương quý II/2018 cho CB, GV các trường

Trong tháng

Vàng

15

Tiếp tục giám sát các công trình xây dựng cơ sở vật chất trường học đang triển khai trên địa bàn huyện. Khảo sát cơ sở vật chất trường học chuẩn bị kế hoạch xây dựng và sửa chữa trong hè 2017

Trong tháng

LĐ + Vàng

16

Tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn bậc TH, THCS theo trường, cụm

Trong tháng

 

Tổ NV

 

II. Đối với Trường

 

 

01

Phát động thi đua và tổ chức sinh hoạt chủ điểm  “Mừng ngày chiến thắng”. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5

Tuần 1

 

LĐ Trường, CĐ  Đoàn Đội

 

02

Tham dự Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Sinh học ở các trường THCS do Phòng GD-ĐT tổ chức

Tuần 2

7 giờ  06/4/2018

LĐ Trường + GV dạy môn Sinh học

03

Dự hội nghị Hiệu trưởng tháng 4/2018

Tuần 2

7g30 09/4/2018

Hiệu trưởng

04

Tiếp và làm việc với các Đoàn kiểm tra chuyên đề  của Phòng Giáo dục và Đào tạo (có kế hoạch thông báo riêng)

Tuần 2&3

Hiệu trưởng

05

Tổ chức cho giáo viên và học sinh người dân tộc Khmer nghỉ tết Chôl Chnăm Thmây

Tuần 3

14-16/4/2018

Hiệu trưởng

07

Tổ chức kỉ niệm 43 năm ngày đất nước thống nhất ( 30/4/1975-30/4/2018 )

Tuần 4

Hiệu trưởng

08

Chuẩn bị hồ sơ xét hoàn thành chương trình cấp TH, cấp THCS của học sinh gồm: học bạ, khai sinh, sổ gọi tên ghi điểm, bảng lược điểm, ảnh,…và các loại hồ sơ có liên quan

Tuần 4

LĐ Trường, Giáo viên

09

Đưa cán bộ, giáo viên tham dự các Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn học trong trường THCS tại Phòng GDĐT: Mỹ Tú, Vĩnh Châu, Cù Lao Dung theo sự phân công của Phòng GD-ĐT

Trong tháng

Hiệu trưởng

10

Tăng cường thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Trong tháng

LĐ trường + Đoàn thể + GV

11

Tổ chức thực hiện chương trình từ tuần lễ 30 đến tuần lễ 33 đối với mầm non, tiểu học:

+ Tuần 30: 02/4/2018 - 07/4/2018

+ Tuần 31: 09/4/2018 - 14/4/2018

+ Tuần 32: 16/4/2018 - 21/4/2018

+ Tuần 33: 23/4/2018 - 28/4/2018

Tổ chức thực hiện chương trình từ tuần lễ 31 đến tuần lễ 34 đối với trung học cơ sở :

+ Tuần 31: 02/4/2018 - 07/4/2018

+ Tuần 32: 09/4/2018 - 14/4/2018

+ Tuần 33: 16/4/2018 - 21/4/2018

+ Tuần 34: 23/4/2018 - 28/4/2018

Trong tháng

Hiệu trưởng

12

Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác CMC- PCGDTH đúng độ tuổi-PCGDTHCS-PCMN trẻ 5 tuổi và công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Trong tháng

Hiệu trưởng

13

Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh ra lớp và tổ chức bồi dưỡng học sinh yếu kém

Trong tháng

P. Hiệu trưởng

14

Chuẩn bị cho công tác kiểm tra chất lượng văn hoá học kỳ II

Trong tháng

Hiệu trưởng

15

Nhận, cấp phát lương và phụ cấp lương tháng 4/2018 cho đơn vị

Trong tháng

Hiệu trưởng + Kế toán trường

16

Tham dự các hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn bậc TH, THCS do trường đăng cai và Phòng GD-ĐT tổ chức

Trong tháng

LĐ + GV được triệu tập

 

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;                                                    

- Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, UBND, HĐND;

- Các trường MN, MG, TH, THCS;                                 

- Lưu: VT, NV.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 Trần Mạnh Thùy Trang

 

                                                         

 


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh