Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Monday, 30/03/2020 - 01:15|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Lịch làm việc từ 04.06 đến 09.06.2018


LỊCH LÀM VIỆC

    Của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng GD&ĐT

( Từ ngày 04.06.2018  đến ngày 09.06.2018)

------------------------

 

Thứ Hai ( ngày 04.06.2018)

-Trưởng Phòng: Xử lý công việc tại cơ quan;

          + Chiều: Làm việc với Ban TVHU;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Ba ( ngày 05.06.2018)

-Trưởng Phòng:   Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Tư ( ngày 06.06.2018)

-Trưởng Phòng:  Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Lúc 15 Họp tại UBND Thị trấn Long Phú V/v thăm dò dư luận xã hội;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Năm ( ngày 07.06.2018)

-Trưởng Phòng:   Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Sáu ( ngày 08.06.2018)

-Trưởng Phòng:   Chiều 13h30:  Họp Sở GDĐT về Biên chế giáo viên mầm non được giao năm 2018, tại phòng họp số 2 Sở GDĐT;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Bảy ( ngày 09.06.2018)

Không có lịch làm việc

         

* Ghi chú: Lịch làm việc nầy thay cho thư mời  hoặc  giấy triệu tập những cuộc họp do Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chủ trì làm việc ( sẽ không có thư mời riêng). Nội dung Lịch công tác được đăng trên website của PGD&ĐT hàng tuần.

 

 

Nơi nhận:

-TP, Phó GD&ĐT;

-Các CV-CB PGD&ĐT;

-Các đơn vị trường trực thuộc;

- Website PGD;

- Lưu VT;

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký)

 

TRẦN MẠNH THÙY TRANG


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh