Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Friday, 20/05/2022 - 08:55|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020 "KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO"

Lịch làm việc từ 11.06 đến 16.06.2018


LỊCH LÀM VIỆC

    Của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng GD&ĐT

( Từ ngày 11.06.2018  đến ngày 16.06.2018)

------------------------

 

Thứ Hai ( ngày 11.06.2018)

-Trưởng Phòng: Xử lý công việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Ba ( ngày 12.06.2018)

-Trưởng Phòng:   13h3- Tham dự đoàn kiểm tra UBND huyện kiểm tra công tác  cải cách hành chính và nông thôn mới tại xã Song Phụng;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Tư ( ngày 13.06.2018)

-Trưởng Phòng:   Lúc 8h Họp Sở GDĐT về Biên chế giáo viên mầm non được giao năm 2018 và công tác tuyển dụng GVMN, tại phòng họp số 2 Sở GDĐT ( cô Tuyến cùng dự);

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Năm ( ngày 14.06.2018)

-Trưởng Phòng:   Đi công tác cơ sở;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Sáu ( ngày 15.06.2018)

-Trưởng Phòng:   Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Bảy ( ngày 16.06.2018)

Không có lịch làm việc

         

* Ghi chú: Lịch làm việc nầy thay cho thư mời  hoặc  giấy triệu tập những cuộc họp do Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chủ trì làm việc ( sẽ không có thư mời riêng). Nội dung Lịch công tác được đăng trên website của PGD&ĐT hàng tuần.

 

 

Nơi nhận:

-TP, Phó GD&ĐT;

-Các CV-CB PGD&ĐT;

-Các đơn vị trường trực thuộc;

- Website PGD;

- Lưu VT;

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký)

 

TRẦN MẠNH THÙY TRANG

 


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh