Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Monday, 30/03/2020 - 02:02|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Lịch làm việc từ 11.06 đến 16.06.2018


LỊCH LÀM VIỆC

    Của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng GD&ĐT

( Từ ngày 11.06.2018  đến ngày 16.06.2018)

------------------------

 

Thứ Hai ( ngày 11.06.2018)

-Trưởng Phòng: Xử lý công việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Ba ( ngày 12.06.2018)

-Trưởng Phòng:   13h3- Tham dự đoàn kiểm tra UBND huyện kiểm tra công tác  cải cách hành chính và nông thôn mới tại xã Song Phụng;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Tư ( ngày 13.06.2018)

-Trưởng Phòng:   Lúc 8h Họp Sở GDĐT về Biên chế giáo viên mầm non được giao năm 2018 và công tác tuyển dụng GVMN, tại phòng họp số 2 Sở GDĐT ( cô Tuyến cùng dự);

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Năm ( ngày 14.06.2018)

-Trưởng Phòng:   Đi công tác cơ sở;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Sáu ( ngày 15.06.2018)

-Trưởng Phòng:   Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Bảy ( ngày 16.06.2018)

Không có lịch làm việc

         

* Ghi chú: Lịch làm việc nầy thay cho thư mời  hoặc  giấy triệu tập những cuộc họp do Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chủ trì làm việc ( sẽ không có thư mời riêng). Nội dung Lịch công tác được đăng trên website của PGD&ĐT hàng tuần.

 

 

Nơi nhận:

-TP, Phó GD&ĐT;

-Các CV-CB PGD&ĐT;

-Các đơn vị trường trực thuộc;

- Website PGD;

- Lưu VT;

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký)

 

TRẦN MẠNH THÙY TRANG

 


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh