Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Wednesday, 27/01/2021 - 09:47|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020 "KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO"

Lịch làm việc từ 22/01 đến 27/01/2018


LỊCH LÀM VIỆC

    Của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng GD&ĐT

( Từ ngày 22.01.2018  đến ngày 27.01.2018)

------------------------

 

Thứ Hai ( ngày 22.01.2018)

-Trưởng Phòng: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Ba ( ngày 23.01.2018)

-Trưởng Phòng:  Sáng 7h30 dự khai mạc buổi Tập huấn” Cổng thông tin điện tử” tại Hội trường Phòng GDĐT ( lớp thứ 1);    

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Chiều 13h30 dự khai mạc buổi Tập huấn” Cổng thông tin điện tử” tại Hội trường Phòng GDĐT ( lớp thứ 2);

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Tư ( ngày 24.01.2018)

-Trưởng Phòng: Dự Lễ xuất quân thực hiện hoạt động” Tết Quân-Dân” năm 2018. Lúc 7h tại xã Trường Khánh;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Đi cơ sở;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Năm ( ngày 25.01.2018)

-Trưởng Phòng:  Dự trực hoạt động” Tết Quân-Dân” năm 2018 tại xã Trường Khánh;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: làm việc tại xã Song Phụng;

 

 

Thứ Sáu ( ngày 26.01.2018)

-Trưởng Phòng: Dự trực hoạt động” Tết Quân-Dân” năm 2018 tại xã Trường Khánh. Dự bế mạc lúc 15h30;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Bảy ( ngày 27.01.2018)

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Dự khai mạc cuộc thi “ Viết chữ đẹp” cấp tiểu học năm học 2017-2018. Lúc 7h30 tại trường TH thị trấn Long Phú A ( thầy Phúc chuẩn bị nội dung);

         

 

* Ghi chú: Lịch làm việc nầy thay cho thư mời  hoặc  giấy triệu tập những cuộc họp do Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chủ trì làm việc ( sẽ không có thư mời riêng). Nội dung Lịch công tác được đăng trên website của PGD&ĐT hàng tuần.

 

 

Nơi nhận:

-TP, Phó GD&ĐT;

-Các CV-CB PGD&ĐT;

-Các đơn vị trường trực thuộc;

- Website PGD;

- Lưu VT;

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký)

 

TRẦN MẠNH THÙY TRANG

 


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh