Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Friday, 20/05/2022 - 08:23|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020 "KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO"

Lịch làm việc từ 25.06 đến 30.06.2018


LỊCH LÀM VIỆC

    Của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng GD&ĐT

( Từ ngày 25.06.2018  đến ngày 30.06.2018)

------------------------

 

 

Thứ Hai ( ngày 25.06.2018)

-Trưởng Phòng: Đi cơ sở;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Đi cơ sở  ( Trường Khánh, Đại Ngãi) về công tác nhân sự ( thầy Đúng cùng dự);

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng:  Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Ba ( ngày 26.06.2018)

-Trưởng Phòng:  Lúc 7h 30 dự Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018, tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện;

  Phó TP Nguyễn Kim Phước:  Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Tư ( ngày 27.06.2018)

-Trưởng Phòng: Làm việc tại cơ quan;

-Phó TP Nguyễn Kim Phước:  Lúc 7h30 dự  khai mạc và 14h30 dự Bế mạc Hội thi tìm hiểu “Kiến thức pháp luật và gia đình “ trong CNVCLĐ 2018, tại nhà văn hóa Quốc Hương, TT Long Phú;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Năm ( ngày 28.06.2018)

-Trưởng Phòng:  Lúc 7h30 dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2020 tại hội trường Huyện ủy;

-Phó TP Nguyễn Kim Phước:  Họp chi bộ Phòng GDĐT;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Họp chi bộ Phòng GDĐT;

 

 

Thứ Sáu ( ngày 29.06.2018)

-Trưởng Phòng, các Phó Trưởng phòng: lúc 7h30 dự Hội nghị (trực tuyến) học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng, tại Hội trường Huyện ủy;

 

 

Thứ Bảy ( ngày 30.06.2018)

          Không có lịch làm việc

 

 

 

* Ghi chú: Lịch làm việc nầy thay cho thư mời  hoặc  giấy triệu tập những cuộc họp do Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chủ trì làm việc ( sẽ không có thư mời riêng). Nội dung Lịch công tác được đăng trên website của PGD&ĐT hàng tuần.

 

 

Nơi nhận:

-TP, Phó GD&ĐT;

-Các CV-CB PGD&ĐT;

-Các đơn vị trường trực thuộc;

- Website PGD;

- Lưu VT;

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký)

 

TRẦN MẠNH THÙY TRANG


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh