Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Monday, 30/03/2020 - 01:30|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Lịch làm việc từ 25.06 đến 30.06.2018


LỊCH LÀM VIỆC

    Của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng GD&ĐT

( Từ ngày 25.06.2018  đến ngày 30.06.2018)

------------------------

 

 

Thứ Hai ( ngày 25.06.2018)

-Trưởng Phòng: Đi cơ sở;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Đi cơ sở  ( Trường Khánh, Đại Ngãi) về công tác nhân sự ( thầy Đúng cùng dự);

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng:  Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Ba ( ngày 26.06.2018)

-Trưởng Phòng:  Lúc 7h 30 dự Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018, tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện;

  Phó TP Nguyễn Kim Phước:  Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Tư ( ngày 27.06.2018)

-Trưởng Phòng: Làm việc tại cơ quan;

-Phó TP Nguyễn Kim Phước:  Lúc 7h30 dự  khai mạc và 14h30 dự Bế mạc Hội thi tìm hiểu “Kiến thức pháp luật và gia đình “ trong CNVCLĐ 2018, tại nhà văn hóa Quốc Hương, TT Long Phú;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Năm ( ngày 28.06.2018)

-Trưởng Phòng:  Lúc 7h30 dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2020 tại hội trường Huyện ủy;

-Phó TP Nguyễn Kim Phước:  Họp chi bộ Phòng GDĐT;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Họp chi bộ Phòng GDĐT;

 

 

Thứ Sáu ( ngày 29.06.2018)

-Trưởng Phòng, các Phó Trưởng phòng: lúc 7h30 dự Hội nghị (trực tuyến) học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng, tại Hội trường Huyện ủy;

 

 

Thứ Bảy ( ngày 30.06.2018)

          Không có lịch làm việc

 

 

 

* Ghi chú: Lịch làm việc nầy thay cho thư mời  hoặc  giấy triệu tập những cuộc họp do Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chủ trì làm việc ( sẽ không có thư mời riêng). Nội dung Lịch công tác được đăng trên website của PGD&ĐT hàng tuần.

 

 

Nơi nhận:

-TP, Phó GD&ĐT;

-Các CV-CB PGD&ĐT;

-Các đơn vị trường trực thuộc;

- Website PGD;

- Lưu VT;

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký)

 

TRẦN MẠNH THÙY TRANG


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh