Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Monday, 30/03/2020 - 00:40|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Lịch làm việc từ 09.07 đến 14.07.2018


LỊCH LÀM VIỆC

    Của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng GD&ĐT

( Từ ngày 09.07.2018  đến ngày 14.07.2018)

------------------------

 

 

Thứ Hai ( ngày 09.07.2018)

-Trưởng Phòng: Lúc 7h30: Họp BCH huyện ủy, 8h30 họp HĐND tại Hội trường Huyện ủy;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng:  Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Ba ( ngày 10.07.2018)

-Trưởng Phòng:  Làm việc tại cơ quan;

  Phó TP Nguyễn Kim Phước:  Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Tư ( ngày 11.07.2018)

-Trưởng Phòng: Lúc 13h30: Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu  năm 2018 tại phòng họp BCH Huyện ủy;

-Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Năm ( ngày 12.07.2018)

-Trưởng Phòng:  Làm việc tại cơ quan;

-Phó TP Nguyễn Kim Phước:  Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

 

Thứ Sáu ( ngày 13.07.2018)

-Trưởng Phòng: Đi cơ sở;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước:   Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

 

Thứ Bảy ( ngày 14.07.2018)

          Không có lịch làm việc

 

 

 

* Ghi chú: Lịch làm việc nầy thay cho thư mời  hoặc  giấy triệu tập những cuộc họp do Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chủ trì làm việc ( sẽ không có thư mời riêng). Nội dung Lịch công tác được đăng trên website của PGD&ĐT hàng tuần.

 

 

Nơi nhận:

-TP, Phó GD&ĐT;

-Các CV-CB PGD&ĐT;

-Các đơn vị trường trực thuộc;

- Website PGD;

- Lưu VT;

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký)

 

TRẦN MẠNH THÙY TRANG

 


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh