Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Friday, 20/05/2022 - 07:20|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020 "KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO"

Lịch làm việc từ 09.07 đến 14.07.2018


LỊCH LÀM VIỆC

    Của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng GD&ĐT

( Từ ngày 09.07.2018  đến ngày 14.07.2018)

------------------------

 

 

Thứ Hai ( ngày 09.07.2018)

-Trưởng Phòng: Lúc 7h30: Họp BCH huyện ủy, 8h30 họp HĐND tại Hội trường Huyện ủy;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng:  Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Ba ( ngày 10.07.2018)

-Trưởng Phòng:  Làm việc tại cơ quan;

  Phó TP Nguyễn Kim Phước:  Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Tư ( ngày 11.07.2018)

-Trưởng Phòng: Lúc 13h30: Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu  năm 2018 tại phòng họp BCH Huyện ủy;

-Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Năm ( ngày 12.07.2018)

-Trưởng Phòng:  Làm việc tại cơ quan;

-Phó TP Nguyễn Kim Phước:  Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

 

Thứ Sáu ( ngày 13.07.2018)

-Trưởng Phòng: Đi cơ sở;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước:   Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

 

Thứ Bảy ( ngày 14.07.2018)

          Không có lịch làm việc

 

 

 

* Ghi chú: Lịch làm việc nầy thay cho thư mời  hoặc  giấy triệu tập những cuộc họp do Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chủ trì làm việc ( sẽ không có thư mời riêng). Nội dung Lịch công tác được đăng trên website của PGD&ĐT hàng tuần.

 

 

Nơi nhận:

-TP, Phó GD&ĐT;

-Các CV-CB PGD&ĐT;

-Các đơn vị trường trực thuộc;

- Website PGD;

- Lưu VT;

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký)

 

TRẦN MẠNH THÙY TRANG

 


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh