Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Friday, 20/05/2022 - 08:21|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020 "KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO"

Kế hoạch tháng 1/2018


UBND HUYỆN LONG PHÚ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số: 852/KH-PGDĐT

 Long Phú, ngày 22  tháng 12 năm 2017

                                                                        

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 01 năm 2018

                                                   

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

PHÂN CÔNG

 

 

          1. Đối với Phòng GD&ĐT:

 

 

01

Chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhân kỉ niệm ngày học sinh, sinh viên Việt Nam 09.01.2018

Tuần 1

Tổ NV

02

 

 

Chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường” cho năm học 2018-2019 ( 01.01.2018)

Tuần 1

 

 

LĐ + TổNV

 

 

03

Đăng ký hồ sơ học sinh dự thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018, hồ sơ học sinh dự thi Giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh năm học 2017-2018

Tuần 1

 

Khải

04

 

 

 

 

 

 

Chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác giáo dục thể chất, công tác giáo dục môi trường và vệ sinh học đường, công tác  y tế trường học, công tác Đoàn- Đội-Hội, công tác tìm hiểu an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập học đường, phòng chống HIV/AIDS, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Tuần 1

 

 

 

 

 

 

Tổ NV

 

 

 

 

 

 

05

Chỉ đạo cơ sở thống kê đánh giá chất lượng văn hóa học kỳ I, tổ chức sơ kết học kỳ I, bổ sung phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học trong học kỳ II

Tuần 1

Sơ kết học kỳ I từ ngày 04-06/01/2018

Tổ NV

 

06

Tập hợp, thống kê số liệu và tình hình giáo dục các cấp học  trong học kỳ I  và báo cáo về trên.

Tuần 1

Ngày 04/01/2018

LĐ, Khải, Phúc, Hải, Tuyến

07

 

Dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018 do Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức

Tuần 2

13/01/2018

Khải

08

Tổ chức kiểm tra chuyên đề các trường MG, TH, THCS  (có kế hoạch riêng)

Tuần 2&3

Tổ NV

09

 

Tổ chức kỳ thi “Viết chữ đẹp” cấp TH năm học 2017-2018

Tuần 4

27/01/2018

Phúc

10

Dự kỳ thi Giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh năm học 2017-2018 do Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức

Tuần 4

27/01/2018

Khải

 

 

11

Xét duyệt hồ sơ dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 và xây dựng kế hoạch tổ chức

Trong tháng

Khải, Phúc, Tuyến

12

Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ dự thi Hội khỏe Phù đổng huyện cấp THCS năm học 2017-2018 và xây dựng kế hoạch tổ chức.

Trong tháng

Khải

13

Chỉ đạo thực hiện chương trình từ tuần lễ 19 đến tuần lễ 21 đối với mầm non, tiểu học và từ tuần lễ 20 đến tuần lễ 22 đối với trung học cơ sở

Trong tháng

 

 

Tổ NV

14

Duyệt hồ sơ lương và phụ cấp lương tháng 01/2018. Quyết toán kinh phí năm 2017. Giao chỉ tiêu ngân sách năm 2018 cho các trường trực thuộc

Trong tháng

LĐ+Hải

15

Chỉ đạo công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Tập trung cho việc xây dựng các trường MG, TH, THCS  đạt chuẩn quốc gia trong năm 2018 

Trong tháng

LĐ + TổNV

 

16

 

Chỉ đạo các trường tổ chức bồi dưỡng học sinh yếu kém

Trong tháng

Tổ NV

17

Chỉ đạo các trường tiếp tục vận động học sinh bỏ học, học sinh PCGDTH-PCGDTHCS ra lớp

Trong tháng

Tổ NV

18

 

 

Kiểm tra tình hình xây dựng cơ sở vật chất trường học thuộc các Chương trình, Dự án đang triển khai trên địa bàn huyện

Trong tháng

 

LĐ Phòng

 

 

 

     II. Đối với Trường:

 

 

01

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân kỉ niệm ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (chú ý giáo dục truyền thống qua tư  liệu về ngày 09.01)

Tuần 1

Hiệu trưởng + ĐT + Giáo viên

02

Triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường” của năm học 2018-2019 (lấy ngày 01.01.2018 làm ngày mở đầu cuộc vận động ). Lưu ý các vấn đề sau:

     + Nắm được số trẻ sinh năm 2012 (6 tuổi). Gửi thông báo đến gia đình có trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Lưu ý gia đình chuẩn bị khai sinh

     + Nắm được số trẻ sinh năm 2011 đến năm 2003 chưa ra lớp

     + Chuẩn bị kế hoạch huy động  học sinh MG  TH, THCS trong năm học 2018-2019 theo chỉ tiêu Phòng Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường

Tuần 1

Hiệu trưởng + ĐT + Giáo viên

03

Tuyên truyền, phát động, tổ chức công tác  giáo dục môi trường và vệ sinh học đường, giáo dục y tế trường học (thông qua việc giữ gìn vệ sinh-cảnh quan nhà trường, trồng cây xanh, xử lý rác thải, có nguồn nước sạch, cho học sinh súc miệng bằng thuốc Fluor đúng qui định...). Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất; công tác Đoàn, Đội, Hội; công tác tìm hiểu an toàn giao thông; phòng chống tội phạm và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập học đường; phòng chống HIV/AIDS; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Tuần 1

Hiệu trưởng + ĐT + Giáo viên

04

Sơ kết học kỳI. Sơ kết công tác thi đua. Gửi báo cáo sơ kết học kỳ I theo quy định trước ngày 04/01/2018

Tuần 1

04-06/01/2018

HT, Công đoàn

05

 

Tiếp tục thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2017-2018   

Tuần 1

08/01/2018

P.HT chuyên môn

06

Đưa học sinh dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018 theo kế hoạch của Sở Giáo dục-Đào tạo

    + Sáng 13/01/2018: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán 8, Toán 9, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Lịch sử, Tin học, Khmer ngữ

    + Địa điểm thi: Trường THPT Hoàng Diệu, Số 1, đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng

    + Tập trung khai mạc: 6 giờ 30 ngày 13/01/2018

    + Mang theo thẻ dự thi của học sinh theo mẫu Sở GD-ĐT quy định

Tuần 2

6 giờ 30

14/01/2017

GV, HS được triệu tập

07

Tiếp và làm việc với các đoàn kiểm tra chuyên đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tuần 2&3

Các trường có giấy báo

08

Đưa học sinh dự kỳ thi Giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh năm học 2017-2018 do Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức tại Trường THPT Hoàng Diệu, Số 1, đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng (mang theo thẻ dự thi của học sinh theo mẫu Sở GD-ĐT quy định)

Tuần 4

6 giờ 50 27/01/2018

Các trường THCS: TTLP, TTĐN, DKH, TT, LĐ

09

Đưa học sinh dự kỳ thi “Viết chữ đẹp” cấp TH năm học 2017-2018 do Phòng GD-ĐT tổ chức tại trường TH Thị trấn Long Phú A

Tuần 4

7 giờ 27/01/2018

Các trường TH

10

Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trong đội tuyển của huyện chuẩn bị tham gia kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh và kỳ thi Giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh năm học 2017-2018

Trong tháng

Các trường THCS

11

Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển điền kinh của trường chuẩn bị tham gia Hội khoẻ Phù đổng cấp huyện năm học 2017-2018 (dự kiến tổ chức đầu tháng 02/2018)

Trong tháng

Các trường THCS

12

Tổ chức thực hiện chương trình từ tuần lễ 19 đến tuần lễ 21 đối với mầm non, tiểu học:   

    + Tuần 19: 08/01/2018 - 13/01/2018

    + Tuần 20: 15/01/2018 - 20/01/2018

    + Tuần 21: 22/01/2018 - 27/01/2018

Tổ chức thực hiện chương trình từ tuần lễ 20 đến tuần lễ 22 đối với trung học cơ sở:

    + Tuần 20: 08/01/2018 - 13/01/2018

    + Tuần 21: 15/01/2018 - 20/01/2018

    + Tuần 22: 22/01/2018 - 27/01/2018

Đối với mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tuần lễ từ 02/01/2018 đến  07/01/2018 là tuần lễ sơ kết học kỳ I và dành cho các hoạt động khác

Trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Nhận và phát lương tháng 01/2018

Trong tháng

Tài vụ trường

14

Tiếp tục thực hiện công tác PCMN trẻ 5 tuổi, PCGDTH đúng độ tuổi, công tác PCGDTHCS trong đó có việc vận động học sinh phổ cập ra lớp, học sinh bỏ học trở lại trường và công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Trong tháng

Hiệu trưởng

15

Tổ chức bồi dưỡng học sinh yếu kém nhằm tạo điều kiện cho các em có thể theo kịp chương trình học tập

Trong tháng

Hiệu trưởng

 

16

Tham dự hội nghị chuyên đề cấp tiểu học, trung học cơ sở do Phòng GDĐT và trường tổ chức (nếu có)

Trong tháng

LĐ  trường+ GV được triệu tập

 

Nơi nhận:

    - Sở Giáo dục và Đào tạo;                                                        TRƯỞNG PHÒNG

    - Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, UBND, HĐND;

     - Các trường MN, MG, TH, THCS;                                

    - Lưu VT, NV.                                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                        Trần Mạnh Thùy Trang

 

 

 


Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh