Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Sunday, 29/03/2020 - 06:11|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

146-CV Triển khai phát triển văn hóa đọc năm 2020

Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

144- V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

139- Lịch làm việc của Trưởng Phòng và Phó Trưởng Phòng từ 23-03 đến 27-03-2020

Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

141 -V/v thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

142-Công văn tiếp tục cho học sinh nghỉ

Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

138- Về việc thực hiện kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN

Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

132-V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số văn bản QPPL về lĩnh vực GDTC, Thể thao và Y tế trường học

Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

126-V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

118-Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2020

Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày hiệu lực:
12/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

107- Lịch làm việc của Trưởng Phòng và Phó Trưởng Phòng từ 09-03 đến 13-03-2020

Ngày ban hành:
09/03/2020
Ngày hiệu lực:
09/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

108-Báo cáo công tác quý I và Kế hoạch công tác quý II-2020

Ngày ban hành:
09/03/2020
Ngày hiệu lực:
09/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

106-Thông báo kết luận Hội nghị Hiệu trưởng tháng 3_2020

Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh