Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Wednesday, 03/06/2020 - 06:13|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020 "KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO"

282-Công văn báo cáo thực trạng CSVC

Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

280-V/v phối hợp tư vấn hướng nghiệp năm 2020

Ngày ban hành:
25/05/2020
Ngày hiệu lực:
25/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

274-Vv công khai danh sách chi trả chính sách theo Quyết định số 1070QĐ-UBND ngày 1542020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành:
22/05/2020
Ngày hiệu lực:
22/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

275- Kế hoạch Triển khai thực hiện tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành:
22/05/2020
Ngày hiệu lực:
22/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

272-V/v Hướng dẫn chuyển công tác viên chức ngành Giáo dục năm 2020

Ngày ban hành:
21/05/2020
Ngày hiệu lực:
21/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

267-Về việc tổ chức ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6

Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

265-Báo cáo việc hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần 7 năm 2020_huyện Long Phú

Ngày ban hành:
18/05/2020
Ngày hiệu lực:
18/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

258-Báo cáo lấy ý kiến trình HĐNH tỉnh_huyện Long Phú

Ngày ban hành:
15/05/2020
Ngày hiệu lực:
15/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

259-V/v triển khai Công văn số 730/SGDĐT-VP ngày 08/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

Ngày ban hành:
15/05/2020
Ngày hiệu lực:
15/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

261- Lịch làm việc của Trưởng Phòng và Phó Trưởng Phòng từ 18-5 đến 22-5-2020

Ngày ban hành:
15/05/2020
Ngày hiệu lực:
15/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

248- Lịch làm việc của Trưởng Phòng và Phó Trưởng Phòng từ 11-5 đến 15-5-2020

Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày hiệu lực:
11/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

238- chuẩn bị đón Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra hệ thống lọc nước

Ngày ban hành:
08/05/2020
Ngày hiệu lực:
08/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh