Số điện thoại: 0793.856279 - 0793.856365

Monday, 24/06/2019 - 17:00|
Chào mừng các thầy cô, các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Ngày ban hành:
21/06/2019
Ngày hiệu lực:
21/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/06/2019
Ngày hiệu lực:
07/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/05/2019
Ngày hiệu lực:
31/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

259-PGD_916_SGDĐT_GDTrH- Tuyên truyền, vận động và tích cực tham gia Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông

Ngày ban hành:
21/05/2019
Ngày hiệu lực:
21/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày hiệu lực:
17/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV864-GDTrH-HuongDanBaoCaoTongKet-CNTT-NH2018-2019

Ngày ban hành:
10/05/2019
Ngày hiệu lực:
10/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/05/2019
Ngày hiệu lực:
10/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BC tổng kết thực hiện nhiệm vụ CNTT 2018-2019

Ngày ban hành:
10/05/2019
Ngày hiệu lực:
10/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/05/2019
Ngày hiệu lực:
04/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

205- Thực hiện KL Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc SGDĐT tại buổi Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về ATTP, MTGD lành mạnh và kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của ngành GD tỉnh Sóc Trăng.

Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

779_Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh